Master Aktuelnosti Karijerno savjetovanje za mlade: pisanje CV-ja i motivacionog pisma

Karijerno savjetovanje za mlade: pisanje CV-ja i motivacionog pisma

Uspješno je završen i 3. modul karijernog savjetovanja #OneStopShop gdje su mladi savladali pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Trenerice i mentorke iz Okta centra @oktacentar su sa mladima objasnile:

– Kako napisati koncizan i lijepo struktuiran CV koji će ih predstaviti u najboljem svijetlu

– Kako da poslodavci na njihovo iskustvo gledaju kao na spisak njihovih mogućnosti

Kako da pokažu budućem poslodavcu da su osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama

– Kako da stave fokus na ostvarene rezultate u okviru dužnosti i odgovornosti koje su imali na prethodnim radnim pozicijama.

– Da ne zaborave da svako u svom timu želi ljude koji postižu uspjehe i doprinose, sa svog aspekta, kao i rastu kompanije

Naše mentorke iz MASTER-a su sprovele mlade kroz izradu motivacionog pisma i to:

– Da je važno da znaju da je to prilika gdje se lično obraćaju poslodavcu

– Da je uloga motivacionog pisma je da razjasni i dopuni činjenice iz njihove biografije

– Da motivaciono pismo, posebno kod kandidata sa sličnim referencama, može da bude presudno u selekciji, jer ih ono na neki način odvaja od drugih prijavljenih kandidata

– Da je od izuzetnog značaja da se prije pisanja motivacionog pisma dobro informišu o kompaniji i poziciji za koju se prijavljuju

– Da u pismu treba da objasne šta ih je motivisalo da se prijave za određenu poziciju i zašto su baš oni pravi kandidati za taj posao.

@forum.mne

@nvocoe

#OneStopShop#SveNaJednomMjestu#EUfunded#MJU#EUzaCG

Exit mobile version