Master Aktuelnosti Karijerno savjetovanje: pregovaranje sa poslodavcem i prava na radu

Karijerno savjetovanje: pregovaranje sa poslodavcem i prava na radu

Uspješno smo završili 2. modul – Proces apliciranja, u okviru kursa za karijerno savjetovanje B nivo #OneStopShop modula!

U prvom dijelu radionica naši treneri, Lidija i Ivana iz @oktacentar , vodili su mlade kroz:

Razumijevanje unutrašnjeg i spoljašnjeg lokusa kontrole

Rad na autentičnosti u donošenju karijernih odluka

Vještine objektivnog analiziranja i samoprocjenjivanja

Izradu plana i strategija razvoja karijere

Poslovne komunikacije: prilagođavanje ličnog profila komunikacijskim kanalima

U drugom dijelu radionica su naše mentorke iz MASTER-a obradile:

Vještine za proces zasnivanja poslovnog odnosa: pregovaranje uslova, prava o radu

Administrativne vještine: apliciranje putem portala, popunjavanje aplikacija

Pronalazak dodatnih mogućnosti usavršavanja

Ubrzo kreće i 3. modul – Razvoj CV-ja i propratne dokumentacije. Stay tuned!

@ministarstvojavneuprave@evropska_kuca@forum.mne@nvocoe

#SveNaJednomMjestu#Onestopshop#EUfunded#MJU#EUzaCG

Exit mobile version